Jak wypracować nawyk sukcesu?

Share Button

Sukces to proces, a nie pojedyncze zdarzenie. Osiąga się go poprzez planową realizację celów w różnych obszarach życia. Żeby odnieść sukces musisz umieć realizować cele, a to – jak każdą umiejętność – można wypracować i zamienić w nawyk.

Po przeczytaniu tego tekstu dowiesz się, nad jakim obszarem musisz pracować, żeby działać skutecznie i wyrobić sobie nawyk sukcesu.

Wielcy przegrani

Nokia, Kodak, Pan Am, Atari, Circuit City – czy wiesz, jaka cecha łączy te znane marki? Podobno były zbyt duże, by upaść, a mimo to upadły. Zastanawiałeś się, dlaczego tak się stało i jaka z tego płynie nauka dla każdego z nas?

Firmy upadają, ponieważ nie realizują swoich celów biznesowych. Peter Drucker powiedział, że głównym celem biznesu jest ,,tworzenie klientów”, a zatem firmy upadają, kiedy nie pozyskują nowych i nie utrzymują obecnych klientów.

Nie robią tego, ponieważ brak im metody na ,,tworzenie klientów”. Ci, którzy zarządzali wymienionymi na początku ikonami biznesu wiedzieli, co mają robić, ale nie wiedzieli jak. Brakowało im metody działania.

Podobnie jest z twoimi osobistymi celami. Musisz wiedzieć jakie konkretne działania należy podjąć żeby osiągnąć sukces. I to jest właśnie jeden z dwóch najważniejszych elementów sukcesu: metoda. Kiedy już wiesz co masz zrobić, musisz opracować jak to zrobić.

Metoda

I have not failed. I’ve just found 10 000 ways that won’t work
Thomas A. Edison

Jest takie znane biznesowe powiedzenie: „Możemy osiągnąć każdy cel, to tylko kwestia czasu i pieniędzy”. Nic bardziej mylnego. Każda z wymienionych wcześniej marek miała ogromne zasoby pieniędzy i wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany. Niestety, wydawały pieniądze i marnowały czas na aktywności, które nie przynosiły pożądanych rezultatów. Jeśli nie masz metody działania, twoja alokacja czasu i pieniędzy będzie niewłaściwa. w ten sposób możesz stracić nawet największe zasoby i nie zbliżyć się do zakładanego celu.

Metoda to sposób, w jaki należy osiągać cele. Kiedy już masz określony cel, musisz ustalić plan jego realizacji i zamienić go na serię konkretnych działań. Planowanie to zamiana celów w działania. Im dokładniej je określisz, tym większa szansa na realizację celów.

Cel jest tylko wynikiem działań, ale większość wskaźników stosowanych w firmach i naszym życiu odnosi się do celów. Udział w rynku, zysk, wartość sprzedaży to efekty wielu składowych. Niestety, miary te odnoszą się do przeszłości. Kiedy spada udział w rynku oznacza to, że wcześniejsze działania zostały źle wykonane. Jeśli mierzysz działania, to pracujesz w teraźniejszości, jeśli tylko sprawdzasz realizację celów, to jesteś w przeszłości, która dzisiaj może być już nieważna.

Metoda zmienia się w zależności od sytuacji i otoczenia. To, co działało wczoraj, dzisiaj może już być przestarzałe i nieskuteczne. Musisz być otwarty i gotowy do zmiany swoich działań. Stale je weryfikować i poszukiwać nowych, bardziej efektywnych.

Kiedy już masz dokładnie opracowane metody działania, musisz zacząć je realizować. Wiedzieć, co i jak robić, to jeszcze za mało. Należy zacząć działać i konsekwentnie poruszać się do przodu. Do tego potrzebujesz drugiego najważniejszego składnika sukcesu: determinacji.

Determinacja

Winners never quit and quitters never win
Vince Lombardi

Może się wydawać, że najważniejszym elementem w osiąganiu celów jest motywacja. O determinacji pisze i mówi się znacznie rzadziej, chociaż jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Definiuje się ją jako wytrwałe dążenie do celu, niezależne od okoliczności i trudności. Motywacja jest ważna i potrzebna, ale jej poziom zmienia się w czasie. Wytrwałość w dążeniu do celu pozwoli ci przetrwać gorsze okresy. Determinacja połączona z właściwą metodą jest gwarantem sukcesu.

W literaturze można znaleźć wiele badań potwierdzających, że determinacja jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym przewidzieć sukces. Poczynając od retencji w amerykańskich służbach specjalnych, na wynikach przedstawicieli handlowych kończąc (Eskreis-Winkler, 2014). Determinacja to cecha, którą możemy wzmocnić poprzez zastosowanie odpowiednich technik organizacji pracy.

Jeśli szczegółowo opracowałeś metodę, dokładnie zdefiniowałeś działania i rozplanowałeś je w czasie, łatwiej ci będzie utrzymać odpowiednią determinację. Nawet jeśli okoliczności okażą się niesprzyjające, a trudności będą utrudniały postępy, będziesz wiedział, że po prostu trzeba robić swoje. Skup się na działaniu, a osiągniecie celu stanie się jedynie kwestią czasu. Musisz zaakceptować to, że porażki i frustracja są nieodłącznym elementem procesu dążenia do celu, a unikanie błędów jest unikaniem szansy na sukces.

Umiejętność osiągania założonych celów można wypracować. Jeśli zawsze będziesz zaczynał z dokładnie opracowaną metodą, wówczas łatwiej ci będzie utrzymać determinację w dążeniu do celu.
Sukces stanie się twoim nawykiem.